Sunday, May 22, 2005

stupid diskette


grrr,,, hindi pa din gumagana ng maayos diskette ko!!
ang dami ko pa man ding bagong ka-adikan!!
nagsimba ko kanina!!--nagsimba ka ba?!
hirap bumangon ng maaga!!
++ maLapit na mag fuLLmoon,,,++
waLa pa ko masyadong nagagawang kakaiba LAteLy,
haaiiii,, boring!!
something infiniteLy interesting

No comments: