Sunday, February 26, 2012

something infiniteLy interesting

I think PINK NAILS scream don't take me seriously. I only care about things that are pretty. =) 

Saturday, February 25, 2012

022512sat093549

something infiniteLy interesting


me: san na kayo?
ali: dito na kami sa may park ni bonipacio
me:sino si bonipacio? yun ba yung stunt double ni bonifacio?