Monday, February 16, 2015

021615mon

In the jeep near manong driver pretending to be asleep so I won't have to make abot your bayad. 

#TrueStory #amininmostylemodinyan

Sorry na kasi :p


something infiniteLy interesting

1 comment:

Mommy Charm said...

Haha. I feel you. Though sometimes, I would just look outside (sa bintana) para kunwari di ko nakikita yung mga nag-aabot ng bayad. Kase naman, nakaka-ngalay kaya =P