Friday, May 27, 2005

street edition: i've aLways had a thing against.....

something infiniteLy interestingi've aLWays had a thing against:

--mga matatandang may kasama na bata, tapos mabiLis magLakad na nakakaLadkad na yung kasama niLa

--yung mga mahahabang buhok ng babaeng pasahero sa jeep na katabi ko tapos dumidikit sa braso ko yung buhaghag niLAng buhok--grr taLAga!!!

--namamaLimos,,, ayoko i-toLerate yun, it's not safe on the streets!!

--stray spit!!!!!!!!!!! --gross!!!!!!!!!!

--mga pakaLAtkaLat na bakLA na naka spaghetti straps tapos maLaki yung tiyan and braso na kuLay kaLawang yung buhok!!!!!!!!!!

--kasakay sa jeep na manong na may overpowering na pabangong hindi naman kanais nais!! tapos kuLot pa yung manong and mahaba yung buhok!! parang goons!!!!!!!!!

No comments: